Poslání

Poslání centra

Záměr vybudovat meditační centrum vychází z hlubokého propojení s Naropou a z vize probuzení a vtělení pravdy.

Vznik centra je možností, jak soustředit pořádání Naropou nabízených programů na jednom konkrétním místě, které bude zasvěceno transformaci vědomí a z něhož se bude moci toto zaměření šířit dál.

Díky Naropově ochotě být součástí tohoto projektu a v centru pobývat se nabízí příležitost k prohloubení a udržování živého spojení s ním a také k celistvější integraci meditace do života.

Pro sanghu, která se během let kolem Naropy vytvořila a postupně se rozrůstá, představuje centrum novou možnost objevovat v sobě potenciál pro společné bytí a tvoření na principu sévy; séva je přispíváním a sdílením sebe sama ve prospěch celku bez očekávání osobních zisků nebo čehokoli na oplátku. Je meditací v akci.

Takto zaměřené centrum je otevřené také dalším spřízněným skupinám pro konání pobytů a ve volných termínech jsou možné i individuální pobyty.

Naropa

Naropa je probuzenou bytostí bez jakékoliv dogmatické či náboženské inklinace. Silně inspirován a propojen je s Oshem a osvícenými mistry Sacha linie, existující pouze za účelem probuzení vědomí celého lidstva. Sacha znamená pravda a odkazuje na univerzální podstatu existence, čisté bytí, kterým skutečně jsme. Osho hovořil o novém člověku, který je projevem buddhovské energie Maitrea. V Naropovi se tato energie plně projevila. Maitrea není vzdáleným guruem na piedestalu, ale přítelem lidí, který nás vede přímo k sobě samým. Boří vnitřní předsudky, moc a pýchu ega a přivádí tak do otevřenosti a pravdivosti srdce. Nový člověk přesáhl limitující struktury staré a omezené mysli, žije z přirozenosti a pravdivosti přítomného okamžiku, je zakotven v uvolněnosti, respektu, přirozené zodpovědnosti a sdílení, bez hierarchie, drog a představ o duchovní vyspělosti. Naropa je živoucím ztělesněním osvíceného vědomí, které je potenciálem každého z nás.

Trimurti

Trimurti pochází ze sanskrtu a znamená božskou trojjedinnost, kterou ztělesňuje Brahma, Višnu a Šiva. Jsou to prapůvodní síly existence – stvoření, udržování a zániku, základní principy vesmíru, jehož jsme součástí. Sacha linie je přímo spjata skrze guru mantru s ženským aspektem těchto sil v podobě Sarasvatí, Lakšmí a Kálí Durgy.

Přihlásit se k odběru newsletteru